top of page

KODE 78/148 manuel-/automatgear

Kørekort med manuel-/automatgear kode 78/148

Den 1. juli 2024 trådte en ny ordning i kraft, som skal gøre det muligt at gennemføre en del af køreundervisningen i en bil med manuelt gear og aflægge praktisk prøve i en bil med automatgear og kørekortet påføres kode 148 (national kode). Forsøgsordningen omfatter kun kørekort til almindelig bil, kategori B.

Kode 78: Begrænser førerretten til kun at gælde køretøjer med automatgear.

Kode 148: Du må køre manuelt- og automatgear, men ikke har aflagt praktisk prøve i manuelt gear.

Ingen kode:

  • Hvis man tager alt lovpligtigt undervisning samt praktisk prøve i bil med manuelt gear.

Kode 78:

  • Hvis man tager alt lovpligtigt undervisning samt praktisk prøve i automatgearet bil.

  • Hvis man tager under 7 lektioner i en bil med manuelt gear og den resterende lovpligtige undervisning samt praktisk prøve i en bil med automatgear.

Kode 148:

  • 4 lektioner på manøvrebane samt 3 på offentlig vej eller 7 lektioner på offentlig vej (kørsel på offentlig vej er motorvej undtaget)

Ophæve kode 78:

  • Tager en praktisk prøve i et køretøj med manuelt gear.

Ændre kode 78 til kode 148:

  • Tager 7 lektioner i bil med manuelt gear hos en godkendt kørelærer. Dokumentation for gennemført undervisning skal fremgå af lektionsplan.

  • I ansøgningen om kørekort skal der afgives en erklæring om undervisningens gennemførelse og godkendes på Borgerservice. INGEN PRAKTISK PRØVE.

Ophæve kode 148:

  • Tager en praktisk prøve i et køretøj med manuelt gear.

  • Udvider kørekortet med kategori B/E - C - CE - D - DE:

Hvis du vil høre mere om kørekort til manuel-/automatgear, så tag kontakt til køreskolen på e-mail eller tlf. 2344 1080.

bottom of page