LOVPAKKE TILBUD (kat B)

Vores lovpakke omfatter et forløb med ubegrænset teoriundervisning i 6 måneder, 

manøvrebane 4 lektioner, køreteknisk anlæg (glatbane) 4 lektioner samt 16 kørelektioner på vej.

LOVPAKKE STANDARD (kat B)

14.085 KR.

DU SPARER 1.635 KR.

  • Teori – ubegrænset 6 måneder

  • Manøvrebane – 4 lektioner à 45 min.

  • Kørelektioner – 16 lektioner à 45 min.

  • Køreteknisk anlæg – 4 lektioner à 45 min.

Lovpakken kan betales over 3 gange uden ekstra gebyr.

PRISER FOR EKSTRA YDELSER:

STEMPELGEBYR:

Administrationsgebyr 250 kr.

Prøvegebyr (gebyr til staten) 600 kr.

Digital teoribog inkl. evaluerende prøver (4 mdr. adg.) 500 kr.

Pris 1.350 kr.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus 8 timer. 

Pris 600 kr.

Praktisk prøve inkl. 1 times forberedelse og leje af bil. 

Pris 1.200 kr. (prøve uden for Roskilde pålægges et gebyr)

Tillæg kørelektion i WEEKEND

Pris 50 kr. pr. lektion

Ekstra kørelektioner à 45 min.

Pris 450 kr.

Lægeerklæring (afregning direkte til læge)

Pris 300-500 kr.

Lovpakke

Lovpakken indeholder rabat og afregnes hele beløbet inden 2. teorilektion eller delt op i 3 rater.

Aflysning
Kørelektioner skal aflyses hurtigst muligt senest 12 timer før den aftalte kørelektion.
Lukket øvelsesplads (manøvrebane), Køreteknisk anlæg og Førstehjælpskursus skal aflyses senest 7 dage før.
Ved for sen aflysning bliver eleven opkrævet det fulde beløb for de ydelser eleven er tilmeldt. Har eleven glemt sin lektionsplan eller påvirket af spiritus eller euforiserende stoffer, så bliver eleven nægtet øvelseskørsel. Kørelektionen afregnes kørelæreren som udført.

Pauser i dit kørekort forløb
I kørekortbekendtgørelsen § 41 og bilag 4 er der følgende regler for pause i dit forløb. Holder du pause i mere end 3 mdr. og ikke er nået til afsnit 7 (Manøvre på vej) i undervisningsplanen skal du starte forfra på uddannelsen. Holder du en pause på mellem 3 og 4 mdr. og er påbegyndt afsnit 7, skal du starte ved afsnit 7.
Holder du en pause på 4 mdr. eller mere inden du har bestået teoriprøven, skal du starte helt forfra. Holder du en pause på 5 mdr. eller derover skal du starte helt forfra, også selv om du har bestået teoriprøven.

 

Hvis du du ønsker at stoppe dit kørekortforløb
Ønsker du at stoppe dit kørekortforløb, tilbagebetaler vi den del af lovpakken du ikke har brugt. De dele af lovpakken du har forbrugt modregnes til vores listepris. Du mister således rabatten, som er i lovpakken.
Du får din lektionsplan udleveret, så du har mulighed for at fortsætte dit forløb på en anden køreskole, hvis du ønsker det. Husk dog på pausereglerne som står lidt længere oppe.

Her kan du se hvad konkurrence-og forbrugerstyrelsen skriver, hvis du ønsker at stoppe

 

Lovpakken har en gyldighedsperiode på 12 måneder. 

 

Link til Rigspolitiets undervisningsplan

VIRKSOMHEDSINFO

CVR-NR. 24982785

MOBILEPAY

440500

BANKOPLYSNINGER

Spar Nord Bank A/S

Reg.nr. 9309

Kontonr. 6500011376

KONTAKT

Schaarups Køreskole

Jernbanegade 5B, kld.

4000 Roskilde

TELEFON

2344 1080

E-MAIL

jan@schaarup.dk

© 2019 JAN SCHAARUP