top of page

LOVPAKKE TILBUD (MC)

Vores lovpakke omfatter et forløb med ubegrænset teoriundervisning i 6 måneder, 

manøvrebane 4 lektioner, køreteknisk anlæg (glatbane) 5 lektioner samt 13 kørelektioner på vej. Der er gratis parkering ved Føtex P-plads (husk P-skive 2 timer) og ved den gamle arrest, hvor der skal bruges P-app (easypark el lign).

LOVPAKKE STANDARD (MC)

14.285 KR.

DU SPARER 2.785 KR.

LOVPAKKE MC
9.450
Kørekort på 4-6 uger
  • Teori – ubegrænset 6 måneder 

  • Adgang til online teori og teoriprøver 4 mdr.

  • Manøvrebane – 4 lektioner à 45 min.

  • Kørelektioner – 13 lektioner à 45 min.

  • Køreteknisk anlæg – 5 lektioner à 45 min.

PRISER FOR EKSTRA YDELSER:

STEMPELGEBYR:

Prøvegebyr (gebyr til staten) link fremsendes via e-boks

Pris 1.170 kr.

Praktisk prøve (120 min. inkl. banegebyr)

Pris 2.000 kr. 

Ekstra kørelektioner à 45 min.

Pris 500 kr. 

Lægeerklæring (afregning direkte til læge)

Pris ca. 500-700 kr.

20210905_121333.jpg

Lovpakke

Lovpakken indeholder rabat og afregnes hele beløbet inden 2. teorilektion eller evt delt op i 2. rater.

Aflysning
Kørelektioner skal aflyses hurtigst muligt senest 12 timer før den aftalte kørelektion.
Lukket øvelsesplads (manøvrebane), Køreteknisk anlæg og Førstehjælpskursus skal aflyses senest 7 dage før.
Ved for sen aflysning bliver eleven opkrævet det fulde beløb for de ydelser eleven er tilmeldt. Har eleven glemt sin lektionsplan eller påvirket af spiritus eller euforiserende stoffer, så bliver eleven nægtet øvelseskørsel. Kørelektionen afregnes kørelæreren som udført.

Pauser i dit kørekort forløb
I kørekortbekendtgørelsen § 41 og bilag 4 er der følgende regler for pause i dit forløb. Holder du pause i mere end 3 mdr. og ikke er nået til afsnit 7 (Manøvre på vej) i undervisningsplanen skal du starte forfra på uddannelsen. Holder du en pause på mellem 3 og 4 mdr. og er påbegyndt afsnit 7, skal du starte ved afsnit 7.
Holder du en pause på 4 mdr. eller mere inden du har bestået teoriprøven, skal du starte helt forfra. Holder du en pause på 5 mdr. eller derover skal du starte helt forfra, også selv om du har bestået teoriprøven.

 

Hvis du du ønsker at stoppe dit kørekortforløb
Ønsker du at stoppe dit kørekortforløb, tilbagebetaler vi den del af lovpakken du ikke har brugt. De dele af lovpakken du har forbrugt modregnes til vores listepris. Du mister således rabatten, som er i lovpakken.
Du får din lektionsplan udleveret, så du har mulighed for at fortsætte dit forløb på en anden køreskole, hvis du ønsker det. Husk dog på pausereglerne som står lidt længere oppe.

Her kan du se hvad konkurrence-og forbrugerstyrelsen skriver, hvis du ønsker at stoppe

 

Lovpakken har en gyldighedsperiode på 12 måneder. 

 

Link til Rigspolitiets undervisningsplan

bottom of page