top of page

STARTPAKKE (kat B)

Kom i gang med dit kørekort med en startpakke. Med denne pakke betaler du dit kørekort hen ad vejen.

STARTPAKKE (kat B)

4.090 KR.

DU SPARER 1.000 KR.

  • Teori – ubegrænset 6 måneder

  • Manøvrebane – 4 lektioner à 45 min.

Efterfølgende 16 kørelektioner à 45 min.

Pris 500 kr. pr. lektion pr. 1/1-2022

Køreteknisk anlæg 4 lektioner à 45 min.

Pris 2.695 kr. pr. 1/1-2022

PRISER FOR EKSTRA YDELSER:

STEMPELGEBYR:

Administrationsgebyr 300 kr.

Prøvegebyr (gebyr til staten) 1.000 kr.

Pris 1.350 kr. pr. 1/10-2021

 

Digital teoribog inkl. evaluerende prøver
(4 mdr. adgang)

Pris 500 kr.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus 8 timer. 

Pris 675 kr. 

Praktisk prøve inkl. 1 times forberedelse og leje af bil. 

Pris 1.200 kr. 

(prøve uden for Roskilde pålægges et gebyr på 300 kr.)

Ekstra kørelektioner à 45 min.

Pris 500 kr. pr. lektion pr. 1/1-2022

Lægeerklæring (afregning direkte til læge)

Pris 300-500 kr.

Startpakke

Startpakken indeholder rabat og afregnes hele beløbet inden 2. teorilektion.

Aflysning
Kørelektioner skal aflyses hurtigst muligt senest 24 timer før den aftalte kørelektion.
Lukket øvelsesplads (manøvrebane), Køreteknisk anlæg og Førstehjælpskursus skal aflyses senest 7 dage før.
Ved for sen aflysning bliver eleven opkrævet det fulde beløb for de ydelser eleven er tilmeldt. Har eleven glemt sin lektionsplan eller påvirket af spiritus/euforiserende stoffer, så bliver eleven nægtet øvelseskørsel. Kørelektionen afregnes kørelæreren som udført.

Pauser i dit kørekort forløb
I kørekortbekendtgørelsen § 41 og bilag 4 er der følgende regler for pause i dit forløb. Holder du pause i mere end 3 mdr. og ikke er nået til afsnit 7 (Manøvre på vej) i undervisningsplanen skal du starte forfra på uddannelsen. Holder du en pause på mellem 3 og 4 mdr. og er påbegyndt afsnit 7, skal du starte ved afsnit 7.
Holder du en pause på 4 mdr. eller mere inden du har bestået teoriprøven, skal du starte helt forfra. Holder du en pause på 5 mdr. eller derover skal du starte helt forfra, også selv om du har bestået teoriprøven.

 

Hvis du du ønsker at stoppe dit kørekortforløb
Ønsker du at stoppe dit kørekortforløb, tilbagebetaler vi den del af lovpakken du ikke har brugt. De dele af lovpakken du har forbrugt modregnes til vores listepris. Du mister således rabatten, som er i lovpakken.
Du får din lektionsplan udleveret, så du har mulighed for at fortsætte dit forløb på en anden køreskole, hvis du ønsker det. Husk dog på pausereglerne som står lidt længere oppe.

Her kan du se hvad konkurrence-og forbrugerstyrelsen skriver, hvis du ønsker at stoppe

 

Startpakken har en gyldighedsperiode på 12 måneder. 

 

Link til Rigspolitiets undervisningsplan

bottom of page